Oracle Linux Üzerinde Swap Boyutunu Arttırma

Merhabalar,

Bu yazımda mevcut Oracle Linux sistemimiz üzerinde bulunan swap boyutunu nasıl arttırabiliriz ondan bahsedeceğim. Öncelikle sistemde bulunan swap boyutunu ve dosyasını öğrenmemiz lazım.

$ swapon -s Filename                Type        Size    Used    Priority /dev/dm-1                               partition   3571704 59144   -1 

$ cat /etc/fstab|grep swap 
/dev/mapper/vg_oracle-lv_swap                          swap      swap    defaults        0 0

Yukarıdaki  ilk komutlu swap boyutunun 3.5 GB olduğunu görüyoruz. Swap boyutunu arttırmamız için sistemimize yeni bir disk ekleyip onu da swap a tanıtmamız gerekiyor. Örneğin sistemimize 2gb disk ekleyelim. Diskimizi ekledikten sonra fdisk komutuyla sistemimize tanıtıldığını teyit edelim.

fdisk -l

Daha sonra eklediğimiz yeni diski swap dosyası olarak oluşturalım.

$ mkswap -c /dev/sdb

$ swapon /dev/sdb
$ swapon -s

Filename                Type        Size    Used    Priority
/dev/dm-1                               partition   3571704 133296  -1
/dev/sdb                                partition   2097144 0   -2

Yukarıdaki komutu çalıştırdıktan sonra gördüğümüz gibi 2 tane swap dosyamız bulunuyor. Daha sonra eklediğimiz bu swap dosyasını da fstab a yazıyoruz.

#vi /etc/fstab

/dev/sdb                swap                    swap    defaults        0 0

Eğer swap dosyamız LVM (Logical Volume Manager) ile oluşturulmuş ise, yeni swap dosyası yaratmadan yeni ekleyeceğimiz disk ile LVM i büyüterek swap boyutunu arttırabiliriz. lvdisplay komutuyla sistemde tanımlı lvm leri görüntüleyebiliriz. Aynı şekilde eğer swap dosyamız lvm ile oluşturulmuş ise fstab a da yazılmış olması gerekiyor. Öncelikle bunu teyit etmemiz gerekiyor.

#lvdisplay

$ cat /etc/fstab|grep swap
/dev/mapper/vg_oracle-lv_swap                          swap      swap    defaults        0 0

Yukarıda gördüğümüz üzere swap dosyası “vg_oracle-lv_swap” olarak oluşturulmuş. Sisteme tanımladığımız diski buna ekleyerek boyutunu arttırabiliriz.

Öncelikle yeni diski volume group a ekliyoruzç

#vgextend vg_oracle-lv_swap /dev/sdb
No physical volume label read from /dev/sdb
WARNING: swap signature detected on /dev/sdb. Wipe it? [y/n] y
Wiping swap signature on /dev/sdb.
Writing physical volume data to disk "/dev/sdb"
Physical volume "/dev/sdb" successfully created
Volume group "vg_oracle-lv_swap" successfully extended

#vgs
VG               #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
vg_oracle-lv_swap  2   2   0 wz--n- 21.50g 2.00g

swap dosyasını pasif hale getiriyoruz.

# swapoff /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap

Logical volume un boyutunu eklediğimiz swap dosyasının boyutuna göre arttırıyoruz.

# lvextend -L 4.5G /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap
Extending logical volume lv_swap to 4.50 GiB
Logical volume lv_swap successfully resized

Oluşturduğumuz bu yeni logical volume u swap olarak yeniden oluşturuyoruz.

$ mkswap -c /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap
mkswap: /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap: warning: don't erase bootbits sectors
on whole disk. Use -f to force.
Setting up swapspace version 1, size = 4718588 KiB
no label, UUID=04fa98f4-c72e-4bb6-94b4-57f9384f779f

İşlemimiz bittikten sonra swap dosyasını tekrar aktif hale getiriyoruz.

$ swapon /dev/mapper/vg_ol6ora11g02-lv_swap
$ swapon -s
Filename                Type        Size    Used    Priority
/dev/dm-1                               partition   4718584 0   -1