Oracle 10G ve 11G üzerinde DBCONSOLE(Enterprise Manager) Kurulumu

Bu yazımı support.oracle.com üzerinde bulunan aşağıdaki dosyadan oluşturarak yazdım. Aşağıdaki adımları izleyerek Enterprise Manager kurarsanız veritabanını Quiesce Mode ‘ a sokmazsınız.

How To Drop, Create And Recreate the Database Control (DB Control) Release 10g and 11g
(Doc ID 278100.1)

 

Öncelikle ORACLE_HOME klasörünün altında olan <hostname_sid> isimli klasörü silin.

rm -rf <ORACLE_HOME>/<hostname_sid>

Daha sonra aşağıdaki klasörü silin.

rm -rf <ORACLE_HOME>/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_<hostname>_<sid>

Sqlplus üzerinden sırasıyla aşağıdaki komurları çalıştırın:

DECLARE
CURSOR c1 IS
SELECT owner, synonym_name name
FROM dba_synonyms
WHERE table_owner = 'SYSMAN';
BEGIN
FOR r1 IN c1 LOOP
IF r1.owner = 'PUBLIC' THEN
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP PUBLIC SYNONYM '||r1.name;
ELSE
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP SYNONYM '||r1.owner||'.'||r1.name;
END IF;
END LOOP;
END;
/
DROP USER mgmt_view CASCADE;
DROP ROLE mgmt_user;
DROP USER sysman CASCADE;

Yukarıdaki komutları başarıyla çalıştırdıktan sonra, sistemimizde var olan çalışmayan dbconsole u tamamen kaldırmış olduk. Dbconsolu u yeniden kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

$ORACLE_HOME/bin/emca -config dbcontrol db -repos create

Veritabanı çökme senaryoları ve Rman yedeklerden dönme

Yedekten Kurtarma Yöntemleri

Veri tabanında filesystem’de veri tabanı dosyası kaybedilir veya fiziksel olarak disk storage’da bir problem olursa yedekten kaybedilen datafile’lar RMAN ile restore edilir.

a. Filesystem’de Sorun Yok, Datafile Kaybedildi.

Örneğin  alert.log’da  datafile 8 bulunamıyor bilgisi çıkıyor. Datafile 8 restore edilip recover edilmeli.

Veritabanı açık yada mount modda olmalıdır.

rman  target /

rman> restore datafile 8;

datafile restored.

man> exit.

sqlplus / as sysdba

recover datafile 8;

recovery completed.

 

b. Filesystem’de Sorun var, Datafile Kaybedildi.

Filesystem sorunu çözülemezse Datafile’ı başka yere restore etmeliyiz.

Örnekte datafile larımızı filesystem olarak /data1 klasörü içerisinde tutuyoruz. Bozuk olan datafile ları /data2 klasörüne kopyalıyoruz ve onun üzerinden restore ediyoruz.

Öncelikle datafile ların olduğu tablespace i offline duruma çekiyoruz.

sql 'alter tablespace ts_deneme offline';

rman target /

rman>

run

{

set newname for datafıle '/data1/orcl/datafile/datafile8.dbf' to   '/data2/orcl/datafile/datafile8.dbf';

set newname for datafıle '/data1/orcl/datafile/datafile9.dbf' to   '/data2/orcl/datafile/datafile9.dbf';

restore datafile  '/data2/orcl/datafile/datafile8.dbf', '/data2/orcl/datafile/datafile9.dbf';

swıtch datafıle all;   # control file'i yeni filenameler ile update

recover datafile '/data2/orcl/datafile/datafile8.dbf', '/data2/orcl/datafile/datafile9.dbf';

}

sql 'alter tablespace ts_deneme onlıne';

exit;

 

c. Controlfile’larda Sorun oldu.

Controlfile’ın değişik kopyaları sqlplus üzerinden listeliyoruz.

$ Sqlplus / as sysdba

Sql> show parameter control

/data1/orcl/controlfile/o1_mf_9bp3cy5x_.ctl,

/data2/orcl/controlfile/o1_mf_9bp3cy7s_.ctl

 

Veritabanı kapalı iken var olan controlfile var olmayan’ın üstüne kopyalanır.

İki dosya da varsa ve farklı dosyalar ise önce dosyalar farklı isimle yedeği alınır.

Birinden diğerine kopyalama yapılıp veri tabanı açılır.

Controlfile’dan dolayı hata devam ediyorsa, bu sefer diğer dosyayı yedeğimizden controlfile dosylarına kopyalarız.

Controlfile hiç yoksa, veritabanı nomount modunda açılır.

$ rman target /

Rman> Recover controlfile;

 

d.  (online log) Redo log dosyalarında Sorun oldu.

 

Redo log dosyası kaybı veri kaybı anlamına gelir. Ancak kaybedilen sadece bir kopya ise

/redo1/orcl/onlinelog/o1_mf_1_9bp3cyc2_.log

/redo2/orcl/onlinelog/o1_mf_1_9bp3d1jo_.log

Veritabanı açık  değilken (nomount ve mount modu olabilir) bulunmayan dosyanın üstüne var olan dosya kopyalanabilir. Veritabanı açılır.

Redolog kaybedilmişse.

Incomplete Recovery yapılmalıdır.

Incomplete recovery  işlemi için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

1.shutdown abort

2.startup mount

3.nls_date_format set edilmeli

4.set until time (recover yapılacak zamana kadar olan zaman)

5.restore

6.recover

7.open resetlogs

8.backup

$ set NLS_DATE_FORMAT=YYYY-MM-dd HH24:MI:SS

rman target /

rman> run {

set until time ’2014-01-03  16:29:00’

restore database;

recover database;

alter database open resetlogs;

exit;

Full Rman Yedek Alma Scripti

Bu yazımda linux işletim sistemleri üzerinden rman scripti yazarak belirlediğimiz zaman dilimleri içerisinde oracle veritabanımızın full yedeğini almak üzere bir şeyler paylaşacağım.

Oracle kullanıcısının profile dosyasına ORACLE_SID ve ORACLE_HOME değerlerini yazıyoruz.

.bash_profile

export ORACLE_SID=orcl

export ORACLE_HOME=/oracle/app/oracle/product/11.2.0.4/db_home1

 

Oracle kullanıcısının altına dbscripts klasörü olusturup onun altına rman.sh dosyasını oluşturuyoruz.

#!/bin/bash

. /home/oracle/.bash_profile

rman target / nocatalog << EOF > /home/oracle/dbscripts/rman.log

run {

allocate channel c1 type disk;

allocate channel c2 type disk;

allocate channel c3 type disk;

allocate channel c4 type disk;

backup as compressed backupset archivelog all not backed up tag='ARCH';

backup as compressed backupset database tag='DATA';

backup current controlfile tag='CCF';

backup spfile tag='SPF';

release channel c1;

release channel c2;

release channel c3;

release channel c4;

}

exit

EOF