Oracle Enterprise Linux e SVN Sunucu Kurulumu

Merhabalar,

Bu yazımda Oracle Enterprise Linux e SubVersioN (SVN) kurulumunu anlatacağım. SVN, bir grup insanın aynı proje üzerinde ortak çalışmasını sağlayan ve geliştirdikleri kodları ortak bir makinede tutarak birbirleriyle çakışmasını önleyen, kodların başka kullanıcılar tarafından ezilmesini önleyen ve geçmişe dönük olarak kodları tutabilen bir uygulamadır.
Şimdi kuruluma başlayabiliriz:

 • RHEL tabanlı bir işletim sisteminde öncelikle SVN için gerekli olan paketleri kurun.
 • # yum install httpd mod_dav_svn subversion
  
 • SVN repository oluşturmak için aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz:
  # mkdir /var/www/svn/
  # cd /var/www/svn/
  # svnadmin create testRepo
  
 • Bu repository i apache kullanıcısına atıyoruz.
 • # chown -R apache:apache testRepo
  
 • SVN konfigurasyon dosyasında bazı tanımlamalar yapmamız gerekiyor.
  /etc/httpd/conf.d/subversion.conf dosyasına aşağıdaki bilgileri girin.
 • # vi /etc/httpd/conf.d/subversion.conf
  
    DAV svn
    SVNParentPath /var/www/svn 
    AuthType Basic
    AuthName "Subversion repositories"
    AuthUserFile /etc/httpd/conf.d/svn.users 
    AuthzSVNAccessFile /var/www/svn/testRepo/conf/authz 
    Require valid-user
  
  

  Yukarıdaki dosyada bulunan,
  SVNParentPath parametresi svn repository lerinin kurulacağı klasörü gösteriyor.
  AuthUserFile parametresi ise svn repository sine erişecek olan kullanıcıların kayıt edileceği dosyayı gösteriyor.
  AuthzSVNAccessFile dosyası ise kayıtlı kullanıcıların repository olan yetkilendirilmesini yapıyor.

 • Repository erişecek kullanıcıları aşağıdaki kod ile oluşturuyoruz.
  Eğer parola dosyası yoksa “htpasswd -cm” parametresiyle çalıştırıyoruz.
 • # htpasswd -cm /etc/httpd/conf.d/svn.users oracle
  New password:
  Re-type new password:
  Adding password for user oracle
  
 • Eğer mevcut kullanıcıyı güncellemek istiyorsak ya da yeni kullanıcı ekleyeceksek “htpasswd -m” parametresiyle çalıştırıyoruz.
 • htpasswd -m /etc/httpd/conf.d/svn.users oracle2
  New password:
  Re-type new password:
  Adding password for user oracle2
  
 • Konfigurasyon dosyasında belirttiğimiz kullanıcı listesi dosyasını sorguladığımızda eklediğimiz kullanıcıları görebiliriz.
 • # cat /etc/httpd/conf.d/svn.users
  oracle:$apr1$9t19J…$hCF2GJTlizZfnPjKyk9rk/
  
 • Repository erişecek kullanıcıların yetkilendirilmesi için aşağıdaki kodu çalıştırıyoruz:
 • # vi /var/www/svn/testRepo/conf/authz
  ## grup oluşturmak için
  ## group_adi = kullanici_adi
  [groups]
  developer = oracle
  other = onur.cinar
  
  ##repository ye tanımlı kullanıcılara yetki vermek için
  ## [repository_adi/ repository klasörü]
  ## kullanıcı ya da group adı = (r,rw) yetkilerinden biri
  ## r = read, rw = read – write
  
  [/]
  @other = r
  @developer = rw
  
 • Httpd servisini restart edip, başlangıçta çalışması için chkconfig e yazıyoruz.
 • # /etc/init.d/httpd restart
  # chkconfig httpd on
  

SVN sunucumuz hazırdır. Kendi locallerinizde olan SVN clientlarla sunucuya bağlanabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir