Oracle DB Konsola Manuel Olarak Database Vault u (/dva) Entegre Etmek

Merhabalar,

Bu yazımda Oracle Database Vault konsol ekranına ( https://hostname:port/dva ) bağlanmak için gerekli olan ayarları manuel olarak yapmaktan bahsedeceğim. Not: Aşağıdaki tüm komutlar Linux / Unix ortamında çalışmaktadır.

Bildiğiniz üzere Oracle Database vault konsolu da aynı Enterprise Manager gibi DB Konsol üzerinde çalışıyor. Buraya Database Vault u entegre etmek için öncelikle DB Konsolu kapatmamız gerekiyor.

 1. $ORACLE_HOME/bin klasörüne gidip, DB Konsol u kapatalım.
  cd $ORACLE_HOME/bin
  ./emctl stop dbconsole
 2. Değişiklik yapmadan önce dosyaların koyasını almamızda yarar var.
  cp $ORACLE_HOME/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_service_name/config/server.xml $ORACLE_HOME/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_service_name/config/server.xml.backup
 3. </application-server> elementini aşağıdaki gibi düzenleyin.
  vi $ORACLE_HOME/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_service_name/config/server.xml
  <application name="dva" path="$ORACLE_HOME/dv/jlib/dva_webapp.ear" parent="default" start="true" />

  Not: $ORACLE_HOME değişkeni yerine tam adresi yazmanız gerekiyor.

 4. Değişiklik yapmadan önce aşağıdaki dosyanın da yedeğini alın.
   cp $ORACLE_HOME/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_service_name/config/http-web-site.xml $ORACLE_HOME/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_service_name/config/http-web-site.xml.backup
 5. </web-site> elementini aşağıdaki gibi düzenleyin:
  <web-app application="dva" name="dva_webapp" load-on-startup="true" root="/dva" shared="true"/>
 6. Oracle Database Console yeniden başlatın.
  cd $ORACLE_HOME/bin 
  ./emctl start dbconsole

Oracle Database Vault Administrator konsoluna aşağıdaki URL den ulaşabilirsiniz:

https://hostname:port/dva

Eğer port numarasını hatırlamıyorsanız  ORACLE_HOME/host_sid/sysman/config/emd.properties dosyası içerisinde bulunan REPOSITORY_URL alanından öğrenebilirsiniz. Genellikle port numarası Oracle Enterprise Manager Database Konsol port numarasıyla aynıdır.

Oracle 10G ve 11G üzerinde DBCONSOLE(Enterprise Manager) Kurulumu

Bu yazımı support.oracle.com üzerinde bulunan aşağıdaki dosyadan oluşturarak yazdım. Aşağıdaki adımları izleyerek Enterprise Manager kurarsanız veritabanını Quiesce Mode ‘ a sokmazsınız.

How To Drop, Create And Recreate the Database Control (DB Control) Release 10g and 11g
(Doc ID 278100.1)

 

Öncelikle ORACLE_HOME klasörünün altında olan <hostname_sid> isimli klasörü silin.

rm -rf <ORACLE_HOME>/<hostname_sid>

Daha sonra aşağıdaki klasörü silin.

rm -rf <ORACLE_HOME>/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_<hostname>_<sid>

Sqlplus üzerinden sırasıyla aşağıdaki komurları çalıştırın:

DECLARE
CURSOR c1 IS
SELECT owner, synonym_name name
FROM dba_synonyms
WHERE table_owner = 'SYSMAN';
BEGIN
FOR r1 IN c1 LOOP
IF r1.owner = 'PUBLIC' THEN
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP PUBLIC SYNONYM '||r1.name;
ELSE
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP SYNONYM '||r1.owner||'.'||r1.name;
END IF;
END LOOP;
END;
/
DROP USER mgmt_view CASCADE;
DROP ROLE mgmt_user;
DROP USER sysman CASCADE;

Yukarıdaki komutları başarıyla çalıştırdıktan sonra, sistemimizde var olan çalışmayan dbconsole u tamamen kaldırmış olduk. Dbconsolu u yeniden kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

$ORACLE_HOME/bin/emca -config dbcontrol db -repos create