Oracle Linux de LVM Boyutunu Arttırma

Merhabalar,

Bu yazımda Oracle Linux üzerinde bulunan LVM disklerinin boyutunun arttırılmasından bahsedeceğim. LVM boyutunu arttırmak için öncelikle sunucumuza yeni disk atamamız gerekiyor. Diskimizi sunucuya tanıttıktan sonra fdisk komutuyla test edelim.

# fdisk -l

Yeni atanan diskimiz “/dev/sdb” olsun. Öncelikle PhysicalVolume oluşturuyoruz. Bunun için “pvcreate” komutunu kullanıyoruz.

# pvcreate /dev/sdb

Daha sonra LVM bağlı olduğu Volume Group u bulup, ona yeni oluşturduğumuz diski atıyoruz. Sistemde mevcut olan Volume Group ları listelemek için “vgdisplay” komutunu kullanıyoruz.

# vgdisplay

Büyüteceğimiz volume group “VolGroup00” olsun. Bu volume group un boyutunu arttırmak için “vgextend” komutunu kullanıyoruz.

# vgextend VolGroup00 /dev/sdb

Volume group u boyutunu arttırdıktan sonra Logical Volume Group unda boyutunu arttırmamız gerekiyor. “lvdisplay” komutunu çalıştırarak boyutunu arttıracağımız LVM i buluyoruz.

# lvdisplay

Boyutunu arttıracağımız LVM “/dev/VolGroup00/LogVol00” olsun. Bu LVM in boyutunu arttırmak için “lvextend” komutunu kullanıyoruz.

# lvextend -L+#G /dev/VolGroup00/LogVol00

Yukarıdaki “#” işareti yerine sistemimize eklediğimiz disk boyutunu yazıyoruz. Örneğin 20GB lık disk eklediysek, komutumuz:

# lvextend -L+20G /dev/VolGroup00/LogVol00

LVM in boyutunu arttırdık. Son olarak bu LVM den oluşturduğumuz file system in boyutunu artırmaya. Bunun için “resize2fs” komutunu kullanıyoruz.

# resize2fs /dev/VolGroup00/LogVol00

Yukarıdaki komutu çalıştırdıktan sonra df ile yeni diskimizin boyutuna bakabiliriz.

# df -h