Linux – Volume Group'dan Fiziksel Sürücüleri Çıkarmak

Merhabalar,

Bazen LVM için oluşturmuş olduğunuz fiziksel sunucuları geri almak isteyebilirsiniz. Ya da o fiziksel sürücüleri başka bir LVM için kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat bu işlemi yapmadan önce fiziksel sürücüleirn kullanılmadığından emin olmalısınız. Bunun için ‘pvdisplay’ komutunu kullanabilirsiniz. PV Size bölümünde NOT usable yazısını görmelisiniz.

# pvdisplay /dev/hda1

--- Physical volume ---
PV Name        /dev/hda1
VG Name        myvg
PV Size        1.95 GB / NOT usable 4 MB [LVM: 122 KB]
PV#          1
PV Status       available
Allocatable      yes (but full)
Cur LV        1
PE Size (KByte)    4096
Total PE       499
Free PE        0
Allocated PE     499
PV UUID        Sd44tK-9IRw-SrMC-MOkn-76iP-iftz-OVSen7

Eğer fiziksel sürücü kullanılıyorsa, öncelikle verileri başka sürücülere aktarmalısınız. Bunun için pvmove komutunu kullanabilirsiniz.

Diskimiz hazır ise vgreduce komutunu kullanarak fiziksel sürücüyü volume group’dan çıkarabiliriz.

# vgreduce myvg /dev/hda1

LVM Boyutunu Düşürme

Merhabalar,

Bu yazımda Linux sistemimizde bulunan mevcut LVM diskimizin boyutunu düşürmekten bahsedeceğim. Öncelikle sistemimizde yeterli miktarda boş alan bulunduğunu kontrol etmemiz lazım.
Daha sonra sırasıyla aşağıdaki komutları uygulayın. Bu işlemi uygularken yanlış yaptığınız zaman veri kaybı yaşayabileceğiniz unutmayın.

# umount /oracle
# resize2fs /dev/oraclevg/oraclelv 50000
# lvreduce -L-1G /dev/oraclevg/oraclelv
# mount /home

Oracle Linux Üzerinde Swap Boyutunu Arttırma

Merhabalar,

Bu yazımda mevcut Oracle Linux sistemimiz üzerinde bulunan swap boyutunu nasıl arttırabiliriz ondan bahsedeceğim. Öncelikle sistemde bulunan swap boyutunu ve dosyasını öğrenmemiz lazım.

$ swapon -s Filename                Type        Size    Used    Priority /dev/dm-1                               partition   3571704 59144   -1 

$ cat /etc/fstab|grep swap 
/dev/mapper/vg_oracle-lv_swap                          swap      swap    defaults        0 0

Yukarıdaki  ilk komutlu swap boyutunun 3.5 GB olduğunu görüyoruz. Swap boyutunu arttırmamız için sistemimize yeni bir disk ekleyip onu da swap a tanıtmamız gerekiyor. Örneğin sistemimize 2gb disk ekleyelim. Diskimizi ekledikten sonra fdisk komutuyla sistemimize tanıtıldığını teyit edelim.

fdisk -l

Daha sonra eklediğimiz yeni diski swap dosyası olarak oluşturalım.

$ mkswap -c /dev/sdb

$ swapon /dev/sdb
$ swapon -s

Filename                Type        Size    Used    Priority
/dev/dm-1                               partition   3571704 133296  -1
/dev/sdb                                partition   2097144 0   -2

Yukarıdaki komutu çalıştırdıktan sonra gördüğümüz gibi 2 tane swap dosyamız bulunuyor. Daha sonra eklediğimiz bu swap dosyasını da fstab a yazıyoruz.

#vi /etc/fstab

/dev/sdb                swap                    swap    defaults        0 0

Eğer swap dosyamız LVM (Logical Volume Manager) ile oluşturulmuş ise, yeni swap dosyası yaratmadan yeni ekleyeceğimiz disk ile LVM i büyüterek swap boyutunu arttırabiliriz. lvdisplay komutuyla sistemde tanımlı lvm leri görüntüleyebiliriz. Aynı şekilde eğer swap dosyamız lvm ile oluşturulmuş ise fstab a da yazılmış olması gerekiyor. Öncelikle bunu teyit etmemiz gerekiyor.

#lvdisplay

$ cat /etc/fstab|grep swap
/dev/mapper/vg_oracle-lv_swap                          swap      swap    defaults        0 0

Yukarıda gördüğümüz üzere swap dosyası “vg_oracle-lv_swap” olarak oluşturulmuş. Sisteme tanımladığımız diski buna ekleyerek boyutunu arttırabiliriz.

Öncelikle yeni diski volume group a ekliyoruzç

#vgextend vg_oracle-lv_swap /dev/sdb
No physical volume label read from /dev/sdb
WARNING: swap signature detected on /dev/sdb. Wipe it? [y/n] y
Wiping swap signature on /dev/sdb.
Writing physical volume data to disk "/dev/sdb"
Physical volume "/dev/sdb" successfully created
Volume group "vg_oracle-lv_swap" successfully extended

#vgs
VG               #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
vg_oracle-lv_swap  2   2   0 wz--n- 21.50g 2.00g

swap dosyasını pasif hale getiriyoruz.

# swapoff /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap

Logical volume un boyutunu eklediğimiz swap dosyasının boyutuna göre arttırıyoruz.

# lvextend -L 4.5G /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap
Extending logical volume lv_swap to 4.50 GiB
Logical volume lv_swap successfully resized

Oluşturduğumuz bu yeni logical volume u swap olarak yeniden oluşturuyoruz.

$ mkswap -c /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap
mkswap: /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap: warning: don't erase bootbits sectors
on whole disk. Use -f to force.
Setting up swapspace version 1, size = 4718588 KiB
no label, UUID=04fa98f4-c72e-4bb6-94b4-57f9384f779f

İşlemimiz bittikten sonra swap dosyasını tekrar aktif hale getiriyoruz.

$ swapon /dev/mapper/vg_ol6ora11g02-lv_swap
$ swapon -s
Filename                Type        Size    Used    Priority
/dev/dm-1                               partition   4718584 0   -1