Oracle Linux de LVM Boyutunu Arttırma

Merhabalar,

Bu yazımda Oracle Linux üzerinde bulunan LVM disklerinin boyutunun arttırılmasından bahsedeceğim. LVM boyutunu arttırmak için öncelikle sunucumuza yeni disk atamamız gerekiyor. Diskimizi sunucuya tanıttıktan sonra fdisk komutuyla test edelim.

# fdisk -l

Yeni atanan diskimiz “/dev/sdb” olsun. Öncelikle PhysicalVolume oluşturuyoruz. Bunun için “pvcreate” komutunu kullanıyoruz.

# pvcreate /dev/sdb

Daha sonra LVM bağlı olduğu Volume Group u bulup, ona yeni oluşturduğumuz diski atıyoruz. Sistemde mevcut olan Volume Group ları listelemek için “vgdisplay” komutunu kullanıyoruz.

# vgdisplay

Büyüteceğimiz volume group “VolGroup00” olsun. Bu volume group un boyutunu arttırmak için “vgextend” komutunu kullanıyoruz.

# vgextend VolGroup00 /dev/sdb

Volume group u boyutunu arttırdıktan sonra Logical Volume Group unda boyutunu arttırmamız gerekiyor. “lvdisplay” komutunu çalıştırarak boyutunu arttıracağımız LVM i buluyoruz.

# lvdisplay

Boyutunu arttıracağımız LVM “/dev/VolGroup00/LogVol00” olsun. Bu LVM in boyutunu arttırmak için “lvextend” komutunu kullanıyoruz.

# lvextend -L+#G /dev/VolGroup00/LogVol00

Yukarıdaki “#” işareti yerine sistemimize eklediğimiz disk boyutunu yazıyoruz. Örneğin 20GB lık disk eklediysek, komutumuz:

# lvextend -L+20G /dev/VolGroup00/LogVol00

LVM in boyutunu arttırdık. Son olarak bu LVM den oluşturduğumuz file system in boyutunu artırmaya. Bunun için “resize2fs” komutunu kullanıyoruz.

# resize2fs /dev/VolGroup00/LogVol00

Yukarıdaki komutu çalıştırdıktan sonra df ile yeni diskimizin boyutuna bakabiliriz.

# df -h

Oracle Linux Üzerinde Swap Boyutunu Arttırma

Merhabalar,

Bu yazımda mevcut Oracle Linux sistemimiz üzerinde bulunan swap boyutunu nasıl arttırabiliriz ondan bahsedeceğim. Öncelikle sistemde bulunan swap boyutunu ve dosyasını öğrenmemiz lazım.

$ swapon -s Filename                Type        Size    Used    Priority /dev/dm-1                               partition   3571704 59144   -1 

$ cat /etc/fstab|grep swap 
/dev/mapper/vg_oracle-lv_swap                          swap      swap    defaults        0 0

Yukarıdaki  ilk komutlu swap boyutunun 3.5 GB olduğunu görüyoruz. Swap boyutunu arttırmamız için sistemimize yeni bir disk ekleyip onu da swap a tanıtmamız gerekiyor. Örneğin sistemimize 2gb disk ekleyelim. Diskimizi ekledikten sonra fdisk komutuyla sistemimize tanıtıldığını teyit edelim.

fdisk -l

Daha sonra eklediğimiz yeni diski swap dosyası olarak oluşturalım.

$ mkswap -c /dev/sdb

$ swapon /dev/sdb
$ swapon -s

Filename                Type        Size    Used    Priority
/dev/dm-1                               partition   3571704 133296  -1
/dev/sdb                                partition   2097144 0   -2

Yukarıdaki komutu çalıştırdıktan sonra gördüğümüz gibi 2 tane swap dosyamız bulunuyor. Daha sonra eklediğimiz bu swap dosyasını da fstab a yazıyoruz.

#vi /etc/fstab

/dev/sdb                swap                    swap    defaults        0 0

Eğer swap dosyamız LVM (Logical Volume Manager) ile oluşturulmuş ise, yeni swap dosyası yaratmadan yeni ekleyeceğimiz disk ile LVM i büyüterek swap boyutunu arttırabiliriz. lvdisplay komutuyla sistemde tanımlı lvm leri görüntüleyebiliriz. Aynı şekilde eğer swap dosyamız lvm ile oluşturulmuş ise fstab a da yazılmış olması gerekiyor. Öncelikle bunu teyit etmemiz gerekiyor.

#lvdisplay

$ cat /etc/fstab|grep swap
/dev/mapper/vg_oracle-lv_swap                          swap      swap    defaults        0 0

Yukarıda gördüğümüz üzere swap dosyası “vg_oracle-lv_swap” olarak oluşturulmuş. Sisteme tanımladığımız diski buna ekleyerek boyutunu arttırabiliriz.

Öncelikle yeni diski volume group a ekliyoruzç

#vgextend vg_oracle-lv_swap /dev/sdb
No physical volume label read from /dev/sdb
WARNING: swap signature detected on /dev/sdb. Wipe it? [y/n] y
Wiping swap signature on /dev/sdb.
Writing physical volume data to disk "/dev/sdb"
Physical volume "/dev/sdb" successfully created
Volume group "vg_oracle-lv_swap" successfully extended

#vgs
VG               #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
vg_oracle-lv_swap  2   2   0 wz--n- 21.50g 2.00g

swap dosyasını pasif hale getiriyoruz.

# swapoff /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap

Logical volume un boyutunu eklediğimiz swap dosyasının boyutuna göre arttırıyoruz.

# lvextend -L 4.5G /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap
Extending logical volume lv_swap to 4.50 GiB
Logical volume lv_swap successfully resized

Oluşturduğumuz bu yeni logical volume u swap olarak yeniden oluşturuyoruz.

$ mkswap -c /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap
mkswap: /dev/mapper/vg_oracle-lv_swap: warning: don't erase bootbits sectors
on whole disk. Use -f to force.
Setting up swapspace version 1, size = 4718588 KiB
no label, UUID=04fa98f4-c72e-4bb6-94b4-57f9384f779f

İşlemimiz bittikten sonra swap dosyasını tekrar aktif hale getiriyoruz.

$ swapon /dev/mapper/vg_ol6ora11g02-lv_swap
$ swapon -s
Filename                Type        Size    Used    Priority
/dev/dm-1                               partition   4718584 0   -1